7th Feb 2015 | Postet av skinlove

0+0=2 Hva er cocktaileffekten?

I 2002 kom det flere studier som pekte på at flere av de hormonhermende stoffene vi får i oss i hverdagen kan ha en skadelig effekt når de reagerer med hverandre. Dette kan være stoffer som hver for seg anses som ufarlige i den mengden de forekommer i et produkt, men som sammen med andre stoffer likevel kan være skadelige. Begrepet ”Something from nothing” oppsto her. Det er dessverre lite forskning på Cocktaileffekten per dags dato. Vi har mellom 200-400 kjemikalier i oss nå sammenlignet med seks-syv for 60 år siden. Det er vanskelig å finne metoder som gjør at forskerne kan skille ut hvilke stoffer de vil undersøke når vi hele tiden har så mange forskjellige stoffer i oss. Ketil Hylland er professor ved seksjon for akvatisk biologi og toksikologi ved Universitetet i Oslo (UiO). Han sier at det er cocktail-effekten som er mest bekymringsverdig.
Vi utsettes for mange stoffer samtidig. I dagens risikovurderinger vurderes ett og ett stoff hver for seg. Men vi tar ikke høyde for at stoffene fungerer sammen. Denne cocktail-effekten kommer vi ikke unna, og vi kjenner ikke konsekvensene av den. Derfor bør vi være veldig forsiktige, og bruke føre-var-prinsippet, sier Hylland.
Forbrukerrådet jobber aktivt for å påvirke Helse- og miljødirektoratet til å vedta strengere regler for bruk av kjemikalier forbrukerprodukter. Kilder:

Global assessment of the state-of-the-science of endocrine disruptors (2002)

Framsenteret Forskere: Du har gift i blodet ditt! (VG)

Nylige innlegg