null
22nd Sep 2014 | Postet av skinlove

Er potassium alum trygg eller ikke?

Tidligere i år tok vi inn deodoranten Madara Herbal Deodorant i vårt sortiment og kunne med dette tilby en naturlig, trygg og effektiv deodorant. Det aktive stoffet i denne deodoranten er mineralet potassium alum. Siden dette molekylet inneholder et aluminiumsion måtte vi forsikre oss om at denne ingrediensen ikke var helseskadelig på lik linje med aluminiumssaltene. Alle kilder vi kunne finne konkluderte med at molekylet til potassium alum er for stort til å kunne trekke gjennom huden. Det er denne egenskapen som gjør den effektiv i deodoranter. Ved å legge seg utenpå huden så kan den effektivt motvirke bakteriene som danner svettelukten. Vi fant ingen forskning på at ingrediensen kunne medføre helseskade. Deodoranter bestående av potassium alum har også vært testvinnere av Grønn Hverdag sine trygghetstester av deodoranter i flere år på rad. Basert på alt dette konkluderte vi med at potassium alum er en trygg ingrediens. [caption id="attachment_2320" align="aligncenter" width="270"]natural deodorant stone Potassium alum (Bilde lånt fra www.verdan.com)[/caption] Mot slutten av sommeren kom Fremtiden i Våre Hender ut med en ny deo-test (de har tatt over driften av Grønn Hverdag). Av de 28 testede deodorantene og antiperspirantene viste det seg at flesteparten inneholdt den problematiske ingrediensen aluminium. Dette var ikke overraskende siden de fleste antiperspiranter inneholder aluminiumssalter. Ingrediensen er populær fordi den er kjent for å trekke inn i huden hvor den deretter tetter igjen svetteporene og hindrer fukt. Det problematiske med aluminiumssalter er at de også settes i sammenheng med sykdommer som brystkreft og Alzheimer's. Flere vitenskapelige artikler hevder at aluminiumssalter kan være skadelige for mennesker når vi får det inn i kroppen. Dette er grunnen til at aluminiumssalter har vært på Nei-listen hos oss siden Skinlove først ble startet. I denne testen kom deodoranter med ingrediensen potassium alum på listen over de produktene som inneholdt aluminium og dermed på listen over problematiske stoffer. Vi tok derfor straks fatt i saken for å undersøke om det hadde kommet noe ny forskning på potassium alum som viste at denne var skadelig, og om vi derfor måtte revurdere vår egen deodorant. Første sjekk gjorde vi hos Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) som tidligere i år publiserte en risikovurdering av aluminium i mat, drikke og kosmetiske produkter på oppdrag for Mattilsynet. Det er denne rapporten som ligger til grunn for Fremtiden i Våre Hender sin vurdering av aluminium. Vi kontaktet derfor VKM direkte for å høre om de hadde tilgang til forskning som gjaldt tryggheten av potassium alum i deodoranter. Dette er svaret vi fikk: «Vår ekspert har svart at VKM ikke har vurdert ulike former av aluminium. Vi kan derfor ikke si noe om mulige helseeffekter av de ulike formene av aluminium som brukes i antiperspiranter/deodoranter.» Risikovurderingen gjorde derfor ikke forskjell mellom de ulike molekylene som innehar aluminiumsioner, og presenterer dermed ingen ny forskning som sier at potassium alum er helsefarlig. Forskningen de bygger risikovurderingen på omhandler aluminiumssalter i antiperspiranter. (Artikkelen finner du HER). Selv om vi godt kunne avsluttet vår research her så valgte vi å ta et nytt dykk inn i kunnskapen om potassium alum. På internett finner vi en amerikansk kjemiker som svarer på spørsmålet: «Er molekylet til potassium alum for stort til å kunne trenge igjennom huden?» Oppsummert så svarer han at når potassium alum reagerer med vann så kan det i teorien frigi aluminiumsioner som igjen har evnen til å trenge gjennom huden. Han skriver også at hvis spørsmålet er «Er det trygt å påføre potassium alum under armene?», så er svaret; «Sannsynligvis». Han sier at huden har en god evne til å stenge ut det meste av stoffer og også i teorien aluminiumsioner. Du finner hele svaret hans HER. Denne linken har vi sendt rundt til fire forskjellige produsenter av deodoranter med potassium alum. De har igjen kontaktet sine kjemikere og alle sier det samme. Det finnes ingen forskning som sier at potassium alum utgjør en helsefare, ingrediensen regnes som trygg siden den legger seg på utsiden av huden. Det er uenighet om molekylet kan brytes ned til mindre elementer i kontakt med vann. Vi har også vært i kontakt med en britisk biolog som jobber med objektive sikkerhetsvurderinger av kosmetikk og hudpleie. Han sier også at molekylet er såpass sammensatt at det vanskelig vil trenge gjennom huden. Etter denne runden med nytt søk etter kunnskap om potassium alum så har vi i Skinlove vurdert om vi skal beholde deodoranten vår eller ikke. Vi føler oss selv trygge på å bruke dette produktet, og i tillegg så finnes det ingen kunnskap per dags dato som tilsier at potassium alum kan medføre helseskade. Vi håper at du som kunde vil gjøre deg opp din egen mening basert på denne kunnskapen uavhengig av vår egen konklusjon. Du er naturligvis velkommen til å kontakte oss dersom du har flere spørsmål; kundeservice@skinlove.no          

Nylige innlegg