Hvordan kan man si at parabener ikke er skadelige?! Reaksjon på artikkel i Aftenposten.
5th Jun 2015 | Postet av skinlove

Hvordan kan man si at parabener ikke er skadelige?! Reaksjon på artikkel i Aftenposten.

I går kunne vi lese et innlegg hos Aftenposten.no med tittelen: "Det er Forbrukerrådets advarsler som er farlige, ikke solkremen. Smør i vei!" Jeg satte nesten kaffen i halsen! De aller fleste av oss synes at det er vanskelig å orientere seg i jungelen av ingredienser og advarsler om helseskadelige stoffer. Derfor er det lett å stole på en fagperson som uttaler noe slikt. Vi forstår ikke at hun tør! Master i farmasi Marthe Gaarder (Apotek1, Nydalen) sier: - parabenene er trygge i bruk - ingredienser i solkrem er ikke farlige - Forbrukerrådet bør basere rådene sine på forskning Basert på absolutt konkluderende forskning? Mange lurer sikkert på hvorfor det ikke er mer forskning på dette? Hvorfor har ikke forskerne blitt enige om noen absolutte konklusjoner enda? Vi har jo hørt om parabener i "årevis". Forskning på miljøgifter er ekstremt komplisert. Her er noen av årsakene til det:
  • Det er nærmest umulig å skille ut ett og ett kjemikalie i kroppen vår og teste om det har skadevirkning. Hvorfor det?
Vi har i dag mellom 200-400 skadelige stoffer i kroppen. Til sammenligning hadde mennesker seks-syv skadelige stoffer i seg for ca 60 år siden (Kilde). Noen stoffer hemmer hverandre, noen stoffer forsterker virkningen av et annet og andre stoffer har ingen effekt i det hele tatt. Poenget er at siden vi allerede har en kjemisk cocktail i kroppen så er det umulig å måle ett og ett kjemikalies effekt alene med dagens målemetoder. Konklusjonene lar derfor vente på seg.
  • Man kan ikke teste disse effektene tilfredsstillende på mennesker. I så fall måtte vi brukt gravide og nyfødte barn som "forsøkskaniner" og gitt dem disse kjemikaliene i ulike mengder, for deretter å måle effekten. Det sier seg selv at dette ikke kan gjennomføres. Det vil derfor være usikker forskning på disse stoffene hver for seg med dagens teknologi.
Når vi ser effekten miljøgiftene har på fiskene og dyrene, så er det naivt å tro at vi mennesker ikke blir påvirket vi også. Forskjellen med oss mennesker er at VI kan gjøre valg som beskytter oss mot disse kjemikaliene, vi kan også gjøre valg som beskytter dyr fra å bli utsatt for disse. Hvis ikke noen ber oss om å være "føre var", som Forbrukerrådet, så vil bare dette problemet øke. parabener Som Gaarder sier så er det viktig å bruke solkrem. Selv om Forbrukerrådet fraråder flere av solkremene, så er det fremdeles mange solkremer de anbefaler. Konsekvensen blir bare at folk ikke kjøper de produktene som inneholder problematiske stoffer. Akkurat det er ingen krise... Forbrukerrådet svarer i dag på denne artikkelen i Aftenposten. De sier blant annet at "Noen av de fremste forskerne i verden på hormonelle sykdommer uttrykker bekymring for at parabener og andre stoffer vi utsettes for kan være skadelige for helsen vår, og kanskje ikke har noen trygg nedre grense. Da er det vår plikt som forbrukerråd å formidle dette til forbrukerne." Hun sier også at EUs Kosmetikkforordning, som er regelverket vi ligger under i Norge, skulle være revidert innen januar 2015 for å ta inn hormonforstyrrende stoffer. Prosessen blir nå forsinket, og press fra bransjeaktører har nok mye av skylden. Svenske myndigheter har rettet søksmål mot EU-kommisjonen fordi reguleringen uteblir. Det skal ikke forundre meg om noen av disse bransjeaktørene leverer produkter til Apotek1-kjedene og de andre apotek-kjedene i landet vårt (Dette er bare mine egne antagelser og ikke noe jeg vet mer om). Som forbrukere skal vi ikke stole blindt på de som prøver å selge oss noe. Dere trenger ikke høre på oss heller, men hør på Forbrukerrådet. De jobber for folkets beste og det skader aldri å være føre var.  

Nylige innlegg